азимут простягання


азимут простягання
азимут простирания - strike azimuth, trend azimuth - Streichwert, Streichwinkel – кут між лінією простягання (пласта, шару, поверхні скиду тощо) і меридіаном місцевості.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.